קשרי משקיעים

Albaad > עלינו > קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

March 5th, 2019

Annual Shareholder Meeting Announcement

Albaad's Annual Shareholder Meeting will take place on April 1st, 2019 at 10:00am at the company headquarters at Kibbutz Massuot Yitzhak.

Click here to view the full announcement (Hebrew)

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 01.04.2019

לחצו כאן להודעה