Aktualności

Czy spłukiwalne chusteczki nawilżane naprawdę nadają się do spłukiwania?

Chusteczki nawilżane oznaczone jako spłukiwalne mogą być bezpiecznie utylizowane w toalecie, jeżeli spełniają międzynarodowe standardy spłukiwalności. Wiemy już, że chusteczki nawilżane zapewniają komfort, higienę i wygodę, które nie są możliwe do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnego papieru toaletowego. Spłukiwalne chusteczki nawilżane to zupełnie nowy wymiar wygody, a konsumenci są tego świadomi.

Wiemy jednak również, że chusteczki nawilżane, które są niegodnie z prawdą oznaczone jako spłukiwalne, mogą powodować ogromne problemy dla lokalnych władz, które muszą walczyć ze złogami tłuszczu i zatorami w sieciach wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków.

Dlatego też standardy ustanowione przez International Water Services Flushability Group (grupę IWSFG) są tak istotne zarówno dla producentów spłukiwalnych chusteczek nawilżanych, jak i dla sprzedawców i samych konsumentów.

Najnowsze standardy zawierają aktualne wymagania w tym zakresie. Zgodnie z nimi spłukiwalne chusteczki nawilżane:

  1. – muszą spełniać standardy dotyczące ochrony środowiska oraz nie mogą zawierać włókien z tworzyw sztucznych,
  2. – muszą bez przeszkód przechodzić przez instalacje sanitarne i sieci wodno-kanalizacyjne,
  3. – muszą rozpadać się pod wpływem ciśnienia tworzącego się w sieciach wodociągowych,
  4. – muszą spełniać wymogi dotyczące osiadania,
  5. – muszą być biodegradowalne.

Chusteczki nawilżane mogą być bezpiecznie spłukiwane wyłącznie, jeżeli powyższe kryteria zostały spełnione. Zgodność chusteczek nawilżanych z powyższymi standardami pozwala konsumentom zaufać wybranym przez nich produktom.

Oprócz standardów grupy IWSFG, producenci muszą również pamiętać o wytycznych stowarzyszeń EDANA/INDA dotyczących spłukiwalności.

Zgodnie z nimi spłukiwalne chusteczki nawilżane:

  1. – muszą bez przeszkód przechodzić przez rurociągi i toalety,
  2. – muszą bez przeszkód przechodzić przez sieci wodociągowe oraz systemy oczyszczania ścieków, uzdatniania wody oraz systemy operacyjne, nie powodując powstawania zatorów, złogów i innych przeszkód,
  3. – nie mogą być obecne w ściekach oczyszczonych lub osadach odpadowych opuszczających oczyszczalnie ścieków i powiązane z nimi instalacje.

Wielka Brytania posiada swój własny standard Fine to Flush, zwany również Water Industry Specification (WIS) 4-02-06. Producenci chusteczek nawilżanych mogą zdecydować się na poddanie swoich produktów badaniom przeprowadzanym przez firmę WRC, która posiada swój własny zestaw norm dotyczących spłukiwalności, zgodny ze standardami brytyjskiej organizacji Water UK. Producenci chusteczek nawilżanych, którzy pomyślnie przejdą badania i spełnią wszystkie kryteria będą mogli umieścić na swoich produktach symbol Fine to Flush.

Wybierając producenta spłukiwalnych chusteczek nawilżanych warto postawić na przedsiębiorstwo, które spełnia wszystkie obowiązujące standardy. Firma Albaad była pierwszym producentem na świecie, którego nawilżany papier toaletowy pomyślnie przeszedł test spłukiwalności grupy IWSFG. Firma posiada również certyfikat potwierdzający, że oferowane przez nią spłukiwalne chusteczki nawilżane są zgodne z wytycznymi stowarzyszeń EDANA/INDA w zakresie spłukiwalności oraz spełniają kryteria Fine to Flush.

Jak to możliwe? Firma Albaad opracowała technologię Hydrofine®, która pozwala na produkowanie prawdziwie spłukiwalnych chusteczek nawilżanych. Oferowane przez firmę chusteczki nawilżane są wytwarzane z wytrzymałego i elastycznego materiału, a jednocześnie są całkowicie biodegradowalne.

wet wipes vs toilet paper

Wybierając producenta chusteczek i ściereczek nawilżanych warto zdecydować się na przedsiębiorstwo oferujące prawdziwie spłukiwalne chusteczki nawilżane. Producent taki powinien zachowywać zgodność ze wszystkimi standardami dotyczącymi spłukiwalności, obowiązującymi na całym świecie. Oznacza to, że produkowane przez niego chusteczki nawilżane są zatwierdzone na wszystkich rynkach.