Aktualności

Czym są nawilżane ściereczki farmaceutyczne?

Ściereczki farmaceutyczne służą do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych oraz sprzętu medycznego. Można je stosować w wielu miejscach i środowiskach, m.in. w ośrodkach medycznych i placówkach ochrony zdrowia, takich jak szpitale, domy opieki dla osób starszych czy kliniki weterynaryjne.

 

Jaka jest ich skuteczność?

 

Bardzo wysoka! W zależności od składu są one w stanie zwalczyć do 99,9% bakterii i grzybów znajdujących się na powierzchniach lub urządzeniach. Są one zatem bardzo skutecznym i najlepszym rozwiązaniem w środowiskach wrażliwych lub takich, w których konieczne jest zachowanie optymalnej higieny.

 

Gdzie stosowane są nawilżane ściereczki farmaceutyczne?

 

Produkt ten jest powszechnie stosowany w miejscach świadczenia usług i w placówkach ochrony zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie (oferujące opiekę stacjonarną lub ambulatoryjną), gabinety dentystyczne i inne placówki, w których przyjmuje i/lub leczy się pacjentów. Są one również powszechnie wykorzystywane w laboratoriach do czyszczenia powierzchni i sprzętu. Produkt ten może być również stosowany w klinikach weterynaryjnych do czyszczenia powierzchni oraz sprzętu leczniczego i pielęgnacyjnego.

 

Czym powinny charakteryzować się nawilżane ściereczki farmaceutyczne?

 

Produkt ten musi skutecznie i szybko usuwać bakterie i grzyby. Instytucje i placówki korzystające z nawilżanych ściereczek farmaceutycznych powinny móc polegać na ich skuteczności. W tych środowiskach nie ma miejsca na nieskuteczne rozwiązania.

 

Ściereczki muszą być trwałe i wystarczająco mocne, aby wytrzymać nacisk podczas czyszczenia i zapewnić skuteczną dezynfekcję. Od nawilżanych ściereczek farmaceutycznych wymaga się również odporności na rozerwanie.

 

Niezależnie od wielkości opakowania, nawilżane ściereczki farmaceutyczne muszą być zarówno skuteczne, jak i wygodne. Konsumenci muszą mieć możliwość szybkiego sięgnięcia po ściereczkę i zastosowania jej w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji.

 

Warunkiem stworzenia skutecznych nawilżanych ściereczek farmaceutycznych wysokiej jakości jest możliwość zaplanowania produkcji zgodnie z wymogami klienta. Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością udzielimy informacji na temat produkcji różnych rodzajów chusteczek i ściereczek pod marką własną klienta, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.