Formularz zgłoszeniowy dla nowego sprzedawcy międzynarodowego

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z firmą Albaad. Niniejszy formularz służy do dodawania nowych sprzedawców do głównej bazy danych sprzedawców firmy Albaad. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną wykorzystane do uzupełnienia niezbędnego formularza wdrożenia sprzedawcy. Należy pamiętać, że płatności są realizowane wyłącznie na rzecz tych sprzedawców, których pełne informacje znajdują się w bazie danych firmy.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Prosimy o dołączenie oficjalnego dokumentu wydanego przez bank, potwierdzającego dane bankowe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem:info@albaad.com

 • Wybierz zakład

 • Dane kontaktowe nabywcy

 • Deklaracja sprzedawcy

  Niniejszym potwierdzam, że wszystkie dane podane w formularzu, w tym numer firmy, są kompletne i poprawne. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych zobowiązuję się do możliwie najszybszego poinformowania o tym firmy Albaad za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • MM ukośnik DD ukośnik RRRR
 • Dane sprzedawcy

 • Dane kontaktowe działu księgowości

 • Prześlij dokumenty

 • Upuść pliki tutaj lub
  Maks. rozmiar pliku: 256 MB.