Innowacyjność

Albaad > Innowacyjność

Albaad – Innowacyjność

Każdy pracownik firmy Albaad, niezależnie od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków, koncentruje się na tworzeniu innowacji, które napędzają rozwój firmy. Odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby naszych klientów poprzez innowacje lub pozyskiwanie nowych technologii jest ważnym motorem naszego wzrostu. Jako jedna z największych globalnych firm w naszej branży, wiedziemy prym w dziedzinie innowacji, utrzymując pozycję lidera w sektorze i jednocześnie wchodząc na nowe rynki. Nasza najnowsza rola wiodącego globalnego producenta spłukiwalnych chusteczek nawilżanych to świadectwo naszego zaangażowania na rzecz innowacji.

Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb

Nasza droga ku innowacji rozpoczyna się od przeanalizowania niezaspokojonych potrzeb uczestników rynku, które identyfikujemy dzięki jego znajomości. Nasi klienci odgrywają tutaj znaczącą rolę dzięki głębokiej znajomości rynku i współpracują nad tworzeniem nowych technologii wyłącznie z naszą firmą. Ta cenna wiedza połączona z dokładnym badaniem rynku pozwala nam na identyfikację i oszacowanie możliwości wprowadzania innowacji.

Trzy drogi do innowacji

Dzięki najlepszemu w swojej klasie zapleczu badawczo-rozwojowemu możemy reagować na niezaspokojone potrzeby naszych rynków poprzez:

  • Innowacje wewnętrzne – wewnętrzne zespoły ds. badań i rozwoju działające w skali globalnej
  • Innowacje oparte na współpracy – współdziałanie przede wszystkim z naszymi klientami
  • Innowacje zewnętrzne – identyfikacja i pozyskiwanie nowatorskich i wiodących w swojej klasie innowacji przez nasz zespół marketingowy

Nasze wewnętrzne i zewnętrzne zespoły ds. innowacji składają się z niezwykle uzdolnionych specjalistów doświadczonych w swoich dziedzinach, którzy współpracują ze sobą w celu identyfikacji możliwości biznesowych. Nasze zespoły marketingowe coraz ściślej współpracują z naszymi klientami, aby dostarczać im cennych informacji, a globalne zespoły ds. badań i rozwoju przekształcają te informacje w opłacalne technologie i produkty.

Firma Albaad blisko współpracuje również z zewnętrznymi dostawcami technologii i sprzętu, aby jeszcze bardziej zwiększyć innowacyjność poprzez integrację nowych możliwości technologicznych, które usprawniają i optymalizują procesy produkcyjne.

Dzięki nieustannemu wprowadzaniu innowacji na przestrzeni lat, firma stworzyła obszerne i zróżnicowane portfolio zastrzeżonych produktów i technologii umożliwiających nowoczesną produkcję chusteczek i ściereczek nawilżanych dostosowanych do potrzeb klienta. Daje nam to wyjątkową przewagę pod względem możliwości indywidualnego dostosowywania naszych grup produktów i receptur oraz skutecznego spełniania wymagań naszych klientów w zakresie wydajności i skuteczności. Oznacza to, że oprócz produktów generycznych sprzedawanych na całym świecie przez tysiące naszych klientów, mamy również możliwość opracowywania zindywidualizowanych wariantów na specjalne zamówienie. Obsługujemy szerokie spektrum linii produkcyjnych wytwarzających zarówno produkty dyskontowe, jak i luksusowe.

Istotną częścią naszej strategii globalnej ekspansji jest przeniesienie naszych zespołów ds. badań i rozwoju bliżej naszych klientów i ich rynków. Nasza dynamicznie rozwijająca się sieć regionalnych zespołów ds. badań i rozwoju pozwala nam na utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami oraz skrócenie i usprawnienie cyklu rozwoju produktu. Naszym celem jest stworzenie zespołów ds. badań i rozwoju we wszystkich regionach, w których prowadzimy naszą działalność.

W ostatnim czasie rozbudowaliśmy nasze zaplecze badawczo-rozwojowe w:

  • Niemczech
  • Izraelu

Nasi klienci czerpią korzyści z:

  • – najnowocześniejszych laboratoriów innowacji,
  • – najbardziej zaawansowanych technologii,
  • – nieustannych badań nad dezynfekcją powierzchni, czyszczeniem powierzchni, antyseptyką skóry, higieną rąk, higieną niemowląt, higieną osobistą itp.