Standardy jakości

Albaad > Innowacyjność > Standardy jakości

Akredytacje i zgodność z przepisami

Nasza firma przestrzega rygorystycznych standardów jakości, czego dowodem są liczne akredytacje i zobowiązanie do zachowania zgodności z przepisami. Jako wiodący globalny producent chusteczek i ściereczek nawilżanych, zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich stosownych standardów.

Akredytacje

ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością

Globalny standard BRC – produkty konsumpcyjne

ISO 22716: 2007 – Kosmetyki. Dobre praktyki produkcyjnec

ISO 13485:2003 – Wyroby medyczne. Zarządzanie jakością

ISO 14001:2004 – Systemy zarządzania środowiskiem

ISO 18001:2007 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Zgodność z przepisami

STR Program kwalifikacji dla sprzedawców detalicznych. Regulacje urzędu FDA (dobre praktyki produkcyjne)

Regulacje instytucji Health Canada

Oznakowanie Nordic Ecolabel (symbol łabędzia)

Zgodność z kodeksami postępowania stowarzyszeń EDANA i AHPMA