Relacje inwestorskie

Albaad > O firmie > Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

27 marca 2021 r.

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy firmy Albaad odbędzie się 3 maja 2021 r. o godz. 10:00 w głównej siedzibie firmy.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia (w języku hebrajskim)

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 03.05.2021 בשעה 10:00 בבוקר 

לחצו כאן להודעה