Odpowiedzialność za środowisko (Hydrofine®)

Albaad > Zrównoważony rozwój > Odpowiedzialność za środowisko (Hydrofine®)

Odpowiedzialność za środowisko (Hydrofine®)

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na ochronę zdrowia, środowiska i ludzi w naszych społecznościach. Jako wiodący producent chusteczek i ściereczek nawilżanych zobowiązujemy się do działania w duchu odpowiedzialności za środowisko.

Nasza odpowiedzialność za środowisko

Jako jeden z trzech największych na świecie producentów chusteczek i ściereczek nawilżanych oraz produktów higienicznych, mamy obowiązek uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie projektowania i wytwarzania produktów. Ma to zastosowanie do całego życia produktu – od etapu projektowania, aż po utylizację zużytego wyrobu. Przekazujemy naszym klientom niezbędne informacje, które pomagają im edukować konsumentów w zakresie ich roli w dbaniu o środowisko.

Produkt Hydrofine® powstaje bez użycia włókien pochodzących z przemysłu petrochemicznego. To unikalne rozwiązanie pozwala firmie Albaad na stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju już na pierwszym etapie procesu produkcyjnego – podczas wytwarzania surowców, na których opierają się ekologiczne produkty.

Dzięki ośrodkom badawczym zlokalizowanym na trzech kontynentach, nieustannie wprowadzamy innowacje i tworzymy przełomowe technologie, które podważają status quo i pozwalają nam na jeszcze lepsze dbanie o środowisko.

Głównym celem naszej firmy jest dostarczanie produktów, które poprawiają zdrowie i samopoczucie konsumentów, przy jednoczesnym zmniejszaniu naszego śladu ekologicznego i chronieniu cennych zasobów. Dzięki przestrzeganiu tych zasad jesteśmy przedsiębiorstwem ekologicznym i przygotowanym na przyszłość.

Produkt Hydrofine® został zatwierdzony przez instytut CTP

Spłukiwalność produktu Hydrofine® została szczegółowo przetestowana i zatwierdzona przez instytut CTP, co potwierdza nasze zaangażowanie w tworzenie, wytwarzanie i dostarczanie ekologicznych produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zobacz certyfikat

Więcej informacji dotyczących naszego spłukiwalnego nawilżanego papieru toaletowego znajduje się w zakładce poświęconej produktowi Hydrofine®.

Ponadto w ramach odpowiedzialności za środowisko naturalne aktywnie działamy w naszych społecznościach i wspieramy różne cele poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, które zwiększają poczucie wspólnoty, edukują w zakresie kwestii środowiskowych i wzmacniają społeczności.