Wiadomość od dyrektora generalnego

Albaad > Zrównoważony rozwój > Wiadomość od dyrektora generalnego

Zobowiązanie dyrektora generalnego do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jako wiodący globalny producent chusteczek i ściereczek nawilżanych, firma Albaad głęboko wierzy, że zrównoważony rozwój to siła napędowa dla rozwoju przedsiębiorstwa i tworzenia długoterminowych wartości dla akcjonariuszy. Jako przedsiębiorstwo działające z poszanowaniem środowiska naturalnego, nieustannie dążymy do poprawy naszego śladu ekologicznego, uwzględniając aspekty środowiskowe podczas podejmowania decyzji biznesowych, w całym cyklu rozwoju produktu oraz w procesie produkcji.

Opracowując nowy produkt zawsze badamy potencjalny wpływ jego odpadów na przyrodę oraz konsekwencje dla procesu oczyszczania ścieków. Zasada ta przyświeca nam podczas poszukiwania innowacji w zakresie ekologicznych chusteczek i ściereczek nawilżanych oraz produktów higienicznych, które pomagają chronić środowisko.

Zobowiązujemy się do postępowania w sposób ekologiczny i wierzymy w zachowywanie pełnej przejrzystości wobec naszych akcjonariuszy i klientów.

Jako globalny lider w naszej branży, znajdujemy się w fazie wzrostu i planujemy realizować naszą strategię ekspansji na istniejących i nowych rynkach. Nasz rozwój nadal musi być zgodny z naszym kodeksem ekologicznego postępowania. Podejmujemy również kroki, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Jedno z naszych działań w tym zakresie jest widoczne w charakterze naszych produktów.

Zainwestowaliśmy 180 mln dolarów w budowę nowego zakładu, w którym odbywać się będzie produkcja nowych ekologicznych produktów w oparciu o naszą opatentowaną technologię. Produkty te obejmują m.in. nawilżany papier toaletowy oraz biodegradowalne chusteczki nawilżane i chusteczki wielorazowego użytku. Jesteśmy przekonani, że przyszłość naszej branży zależy od tworzenia produktów zaprojektowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aktywnie dążymy do realizacji tego celu.

Nieustannie przyglądamy się naszym wynikom i szukamy możliwości doskonalenia we wszystkich obszarach naszej działalności.

Z poważaniem

Jacob Heen,
dyrektor generalny