ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Albaad > Zrównoważony rozwój > ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Jako producenci chusteczek nawilżanych wytwarzający produkty, które dbają o nasze zdrowie i pasują do stylu życia, jesteśmy zaangażowani w podtrzymywanie oraz wzmacnianie naszych społeczności poprzez dawanie czegoś od siebie. Jest to część naszego zobowiązania do zaangażowania na rzecz społeczności.

Zaangażowanie na rzecz społeczności

Nieustannie poszukujemy możliwości wspierania inicjatyw społecznych, a nasi pracownicy są zachęcani do aktywnego działania w swojej społeczności i wspierania ważnych dla nich zachowań. Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w działalność wolontariacką na rzecz lokalnych społeczności i wierzymy w duże znaczenie dawania czegoś od siebie.

Dzielenie się naszym kapitałem ludzkim i zasobami finansowymi pomaga nam budować świadomość na temat palących problemów ekologicznych oraz wspierać poprawę stanu zdrowia w społecznościach, w których pracujemy, żyjemy, uczymy się i bawimy. Pomaga nam także uczestniczyć w tworzeniu bardziej dynamicznych społeczności.